Magazine

Holland Côte d'Azur Magazine

Het Holland Côte d’Azur Magazine is een driemaandelijkse uitgave van De Nederlandse Club.

Van een eenvoudig gestencild clubblaadje is het clubnieuws in 60 jaar uitgegroeid tot een full color magazine vol met interessante artikelen over Zuid-Frankrijk en verenigingsnieuws.

Elk kwartaal wordt er momenteel door een twintigtal redactiemedewerkers een grote diversiteit aan artikelen op allerlei gebied aangeleverd en zorgen hoofdredacteur Eddy van der List en vormgever Marcel Reimer er vervolgens voor dat er enige tijd later een fraai en lezenswaardig magazine bij de leden in de bus valt.

Als lid van De Nederlandse Club krijgt u het magazine automatisch toegestuurd. Bent u nieuw lid, dan krijgt u als welkom het laatst verschenen magazine toegestuurd. Klik op het de afbeelding rechts om een preview van het laatste magazine te bekijken.

Ledenbijdragen

Redactionele bijdragen van de leden zijn natuurlijk zeer welkom en kunnen worden ingestuurd via magazine@nedazur.org. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden ingezonden stukken niet of in gewijzigde vorm te plaatsen, al dan niet met vermelding van de bron. De redactie streeft objectiviteit en neutraliteit in de berichtgeving na. Redactie en bestuur achten zich niet verantwoordelijk voor informatie van derden.

Adverteren

Het magazine is uniek in zijn soort en de doelgroep is duidelijk afgebakend: Nederlanders die aan de Cote d'Azur (deels) wonen en/of werken. Wilt u graag informatie over de mogelijkheden tot adverteren, neem dan contact met ons op via magazine@nedazur.org.

Voor andere sponsorvragen, zoals een banner op de website of het sponsoren van een evenement, kunt u contact opnemen via contact@nedazur.org.


2021-3_DNC_HCM-compact.pdf
Preview magazine zomer 2021

Onze sponsoren