Bestuur

Het bestuur van De Nederlandse Club Côte d'Azur

Martijn Buter

Wouter Rombach

Mirjam de Boer

Eddy van der List

Willem-Hein Couwenberg

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Coördinator Verenigingsmedia

Coördinator Evenementen & IT

voorzitter@nedazur.org

secretaris@nedazur.org

penningmeester@nedazur.org

magazine@nedazur.org

willem@nedazur.org​​​​​​​Adreswijzigingen of wijzigingen in het lidmaatschap graag sturen naar ledenadministratie@nedazur.org.Onze sponsoren