Bestuur

Het bestuur van De Nederlandse Club Côte d'Azur

Martijn Buter

Wouter Rombach

Petra Zeeuw

Cor Glorie

Willem-Hein Couwenberg

Davina Glorie-Roijen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Coördinator Verenigingsmedia

Coördinator Evenementen & IT

Coördinator Evenementen & Sponsoracquisitie

voorzitter@nedazur.org

secretaris@nedazur.org

penningmeester@nedazur.org

clubblad@nedazur.org

willem@nedazur.org

davina@nedazur.orgAdreswijzigingen of wijzigingen in het lidmaatschap graag sturen naar ledenadministratie@nedazur.org.Onze sponsoren