fbpx

Algemene Leden Vergadering 2020


Algemene ledenvergaderin 7 maart 2020

Het Bestuur van de Nederlandse Club nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 maart om 11.00 uur (ontvangst met koffie vanaf 10.30 uur) te houden bij Royal Mougins Golf

De jaarstukken en de agenda kunt u vinden op het (besloten) ledengedeelte van deze website. U kunt hiervoor hiernaast inloggen.

Na deze ALV waar de voorzitter Paul van Cuyk en bestuurslid Philip van Nieuwenhuizen afscheid nemen zal een cocktail worden aangeboden .

In verband met de te reserveren catering wordt men verzocht zich aan te melden voor het bijwonen van deze ALV.

Locatie kaart