fbpx

Archief


Renee Vonk wekelijkse covid update

In samenwerking met Kijk, Zuid-Frankrijk! publiceert DNC wekelijks de cijfers met betrekking tot het coronavirus in onze omgeving. Kijk voor alle cijfers over de hele regio Le Sud/PACA op https://kijkzuidfrankrijk.com 

Aangekondigd was dat we pas op vrijdag met de jongste corona-cijfers zouden

...

Renee Vonk wekelijkse covid update

In samenwerking met Kijk, Zuid-Frankrijk! publiceert DNC voorlopig elke dag de nieuwe cijfers met betrekking tot het coronavirus in onze omgeving. Kijk voor alle cijfers over de hele regio Le Sud/PACA op https://kijkzuidfrankrijk.com 

 

Zoals aangekondigd: nu het ergste van de corona-crisis voorbij is, of dat in elk

...

Corona update renee vonk

Opnieuw geruststellend

In de afgelopen 24 uur geen nieuwe corona-sterfgevallen in de regio Le Sud/PACA en dus ook niet in onze omgeving. Ook andere indicatoren zijn positief.
In het departement Alpes- Maritimes worden nu 109 (-1) besmet geraakte mensen verpleegd. Van hen worden er 7 (stabiel)

...

Corona update renee vonk

Onder controle

Gelukkig bijna alleen maar positieve cijfers over het afgelopen etmaal in onze regio. In het departement Alpes-Maritimes moest er iemand alsnog in een ziekenhuis worden opgenomen, maar er was geen sprake van nieuwe besmettingsgevallen, ook niet in de EHPAD’s. Evenmin waren er nieuwe

...

Corona update renee vonk

De jongste cijfers

In onze omgeving in het voorbije etmaal de beste cijfers sinds vele weken: géén nieuwe dodelijke slachtoffers, minder mensen in het ziekenhuis en meer patiënten genezen verklaard. Wel een aantekening: bij een aantal bewoners van EHPAD’s (bejaarden- en zorginstellingen) werd alsnog

...

Corona update renee vonk

Steeds beter

De jongste cijfers bevestigen het beeld van de voorgaande dagen: het gaat in onze omgeving steeds beter. Ofschoon er in het departement Le Var opnieuw een dode te betreuren viel. Alle overige indicatoren van de voorbije 24 uur zijn positief.
In de ziekenhuizen van Le Var liggen nu 141

...

Corona update renee vonk

Verbeterde situatie

De jongste cijfers met betrekking tot onze omgeving duiden op stabilisering van de corona-situatie. Je kunt zelfs van een duidelijke verbetering spreken. Al viel er in het departement Alpes-Martimes opnieuw een dode te betreuren. Daar is het sterftecijfer nu opgelopen tot 179.
Maar

...

Corona update renee vonk

Steeds beter nieuws

In onze omgeving in het afgelopen etmaal geen nieuw sterfgeval te betreuren. Ook alle overige cijfers van de voorbije 24 uur wijzen in de positieve richting. Alleen in het departement Alpes-Maritimes liep het aantal ernstig zieken met 1 op.
In de ziekenhuizen in het departement

...

Corona update renee vonk

 

Opnieuw verbetering

Er waren in de afgelopen24 uur opnieuw 2 doden te betreuren in het departement Alpes-Maritimes. Maar dat laat onverlet dat de corona-crisis qua verspreiding van het virus in onze omgeving vrijwel onder controle is.
In de Alpes-Maritimes liggen nu 124 (-6) patiënten in een

...

Corona update renee vonk

Het lijkt goed te gaan

In het afgelopen etmaal is er zowel in het departement Alpes-Maritimes als in Le Var iemand aan corona bezweken. Maar er liggen minder mensen in de ziekenhuizen en méér getroffenen mochten maar huis.
In de Alpes-Martimes liggen nu 130 (-3) corona-zieken in het hospitaal. Van

...

Corona update renee vonk

Gemengde berichten

In afwachting van de cijfers van na het lange Hemelvaartweekeinde duidt de statistiek van de voorbije 24 uur in onze omgeving op stabiliteit. Er viel opnieuw een dodelijk slachtoffer in het departement Alpes-Maritimes wat het sterftecijfer in de ziekenhuizen daar op 175 brengt.

...

Corona update renee vonk

Vooral goed nieuws

Het is nog even afwachten wat de consequenties zullen blijken van het déconfinement tijdens het lange Hemelsvaartsweekeinde. Of en in hoeverre men zich aan de regels (op de stranden?) heeft gehouden. Maar in onze omgeving ging het in de afgelopen 24 uur goed. Als je dat kunt

...

Corona update renee vonk

De goede kant op

In de regio Le Sud/PACA zijn in het afgelopen etmaal 80 nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd (meer tests, meer mensen op Hemelvaarstdag de stad in en de stranden op?) en zijn er in onze omgeving opnieuw 3 dodelijke slachtoffers gevallen. Niettemin is enig optimisme allicht

...

Corona update renee vonk

Enige opluchting

In het afgelopen etmaal waren er in onze omgeving gelukkig geen nieuwe doden te betreuren, bleef het aantal opgenomen patiënten bijna stabiel en mochten 8 mensen genezen verklaard naar huis.
In het departement Alpes-Maritimes worden nu 135 (-2 ) mensen verpleegd van wie er 11 (-1)

...

Corona update renee vonk

Positieve berichten

Op deze Hemelvaartsdag goed nieuws. We hebben in onze omgeving geen nieuwe doden te betreuren, minder patiënten in de ziekenhuizen, minder zieken die er beroerd aan toe zijn en juist meer mensen genezen verklaard.
In het departement Alpes-Maritimes verblijven nu 137 (-3)

...

Corona update renee vonk

Het gaat de goede kant op

Min of meer geruststellende cijfers met betrekking tot de voorbije 24 uur. Voor zover je daarvan kunt spreken bij opnieuw 2 dodelijke corona-slachtoffers in het departement Alpes-Maritimes. Inclusief de slachtoffers in EHPADs’ (bejaarden- en zorgcentra) zijn er in onze omgeving

...

Corona update renee vonk

Beperkte verbetering

In de afgelopen 24 uur zijn er in onze omgeving opnieuw 2 corona-doden te betreuren, 1 in het departement Alpes-Maritimes, 1 in Le Var. Staat tegenover dat er nu in de Alpes-Maritimes 18 mensen minder in het ziekenhuis liggen en dat 15 personen genezen verklaard naar huis

...

Corona update renee vonk

Licht aan het eind van de tunnel?

Bij helaas 2 nieuwe sterfgevallen in de Alpes-Maritimes kun je natuurlijk niet van opluchting spreken. Maar overige cijfers duiden in onze omgeving toch op verbetering van de ellendige corona-situatie. Is vooralsnog de vraag wat bijvoorbeeld de heropening van onze

...

Corona update renee vonk

Het gaat de goede kant op

Je kunt het zo niet zeggen natuurlijk, met opnieuw 1 corona-slachtoffer in het departement Alpes-Maritimes, maar in onze omgeving gaat het nu best goed, althans beter. In de regio Le Sud/PACA werden ‘slechts’ 60 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld, een dag eerder nog 125.

...

Corona update renee vonk

Het gaat echt beter

Ofschoon er in het departement Alpes-Marimes in de afgelopen 24 uur opnieuw 2 corona-slachtoffers overleden, lijkt de situatie in onze omgeving nu toch echt te verbeteren. Minder mensen in de ziekenhuizen, meer patiënten genezen verklaard naar huis. Bovendien: de meeste

...

Corona update renee vonk

Het lijkt echt beter te gaan

Voor zover je van iets van opluchting kunt spreken als er opnieuw een dode te betreuren valt, de jongste cijfers met betrekking tot onze omgeving stemmen hoopvol. Er overleed een corona-zieke in de Alpes-Maritimes, maar de andere indicatoren waren het afgelopen etmaal

...

Corona update renee vonk

Gemengd beeld

In onze omgeving heeft corona helaas opnieuw dodelijke slachtoffers gemaakt. Er overleden 2 mensen in de Alpes-Maritimes, 1 in Le Var. Maar er liggen 25 patiënten minder in de ziekenhuizen, 4 zieken minder moeten beademd worden en 29 door het virus getroffenen konden in de voorbije 24 uur weer naar

...

Corona update renee vonk

Toch vooral goed nieuws

Ofschoon er in onze omgeving opnieuw 2 doden te betreuren waren in het departement Alpes-Maritimes, rechtvaardigen overige cijfers enig optimisme. Zo werd er in de afgelopen 24 uur in de regio Le Sud/PACA bij ‘slechts’ 29 mensen corona vastgesteld, een dag eerder nog bij 113 personen.

...

Corona update renee vonk

Geen goed nieuws

In onze omgeving zijn in de afgelopen 24 uur helaas opnieuw 7 mensen aan het corona-virus bezweken: 5 in Le Var en 2 in de Alpes-Maritimes. In totaal liep het sterftecijfer in Le Var tot 123 op, in de Alpes-Maritimes tot 160.
Gelukkig zijn er ook positieve cijfers. Zo liggen er nu

...

Corona update renee vonk

Vriendelijker cijfers

In het afgelopen 24 uur is er in onze omgeving niemand aan het virus overleden. Ook andere indicatoren zijn positief, al verblijven er in Le Var nu 2 patiënten meer in het ziekenhuis dan een dag eerder. Maar in het departement Alpes-Maritimes juist weer 2 mensen minder.
De

...

Corona update renee vonk

Gunstige cijfers

In het afgelopen etmaal gelukkig geen nieuwe doden te betreuren in onze omgeving. Vooral in Le Var een positieve ontwikkeling: geen nieuwe ziekenhuisopname, geen extra patiënten aan de beademing en er kon iemand genezen verklaard naar huis.
In de Alpes-Maritimes zijn er wel 4

...

Corona update renee vonk

Toch weer 7 doden

Helaas minder geruststellende corona-cijfers in de afgelopen 24 uur in onze omgeving. In het departement Alpes-Maritimes bezweken in de ziekenhuizen 5 slachtoffers aan het virus en in Le Var 2 bewoners van een EHPAD (bejaarden- en verpleegcentrum).
In de Alpes-Maritimes bedraagt het

...

Corona update renee vonk

Meer testen

In het voorbije etmaal viel er in onze omgeving opnieuw een dode te betreuren, in het departement Alpes-Maritimes. Doordat er meer testen worden uitgevoerd werden er ook 15 mensen meer in het ziekenhuis opgenomen, in het departement Le Var 5. Maar in beide departementen konden opnieuw

...

Corona update renee vonk

Update donderdag 7 mei: 6 mensen overleden

Wat kun je ervan zeggen, hoe erover oordelen als het om corona in onze omgeving gaat? Er zijn in de afgelopen 24 uur opnieuw 6 virus-besmetten gestorven, maar er liggen minder mensen in de ziekenhuizen en meer personen zijn genezen verklaard.
In het

...

Corona update renee vonk

Confinement dag 51: het gaat beter

Ofschoon we in onze omgeving in het voorbije etmaal opnieuw 3 doden te betreuren hebben, duiden de overige cijfers op vooruitgang. De indicatie ‘groen’ loopt geen gevaar.
In het departement Alpes-Maritimes overleden 2 mensen. Sinds 1 maart staat de trieste teller

...

Corona update renee vonk

Corona update: trieste cijfers

In het afgelopen etmaal zijn in onze omgeving helaas opnieuw 12 mensen aan het virus bezweken, 10 in het departement Alpes-Maritimes en 2 in Le Var. Sinds 1 maart zijn in de Alpes-Maritimes nu 146 patiënten gestorven, in Le Var 115.
In de Alpes-Maritimes moesten ook

...

Corona update renee vonk

Geen nieuwe sterfgevallen

In de voorbije 24 uur is er in onze omgeving gelukkig niemand aan het virus gestorven. Het sterftecijfer met betrekking tot de departementen Alpes-Maritimes en Le Var in de ziekenhuizen en EHPAD’s (bejaarden- en verpleegcentra) is dus op 402 gehandhaafd.
In de

...

Corona update renee vonk

Le Sud/PACA ‘groen'

De regering heeft haar omstreden ‘corona-kaarten’ al herzien. Onze regio Le Sud/PACA is nu in zijn geheel ‘groen’ verklaard, was ‘oranje’. Dit betekent dat bij ons de verspreiding van het virus min of meer onder controle is en dat de capaciteit in de ziekenhuizen voldoende is....

Corona update renee vonk

Opnieuw gunstiger cijfers

In onze omgeving is er in het afgelopen etmaal gelukkig geen dodelijk slachtoffer bij gekomen. In de Alpes-Maritimes zijn tot nu toe 135 mensen aan het virus bezweken, in Le Var 112.
In de Alpes-Maritimes liggen nu 210 corona-patiënten in de ziekenhuizen, 22 minder dan 24

...

Corona update renee vonk

Triest cijfer Alpes-Maritime

In het departement Alpes-Maritimes zijn in het voorbij etmaal 15 mensen aan het virus bezweken, onder wie 1 bewoner van een EHPAD (bejaarden- en verpleegcentrum). Het sterftecijfer in de Alpes-Maritimes is nu opgelopen tot 135.
Positief is dat er nu 23 personen minder

...

Corona update renee vonk

2 sterfgevallen in Le Var

In Le Var zijn in het voorbije etmaal 2 mensen aan het virus bezweken. Het aantal doden in dat departement is daarmee tot 112 opgelopen. In de Alpes-Maritimes waar tot nu toe 129 personen aan corona zijn overleden, viel geen nieuw slachtoffer te betreuren.
In Le Var

...

Corona update renee vonk

Update corona-cijfers 29 april 2020

In samenwerking met Kijk, Zuid-Frankrijk! publiceert DNC voorlopig elke dag de nieuwe cijfers met betrekking tot het coronavirus in onze omgeving. Kijk voor alle cijfers over de hele regio Le Sud/PACA op https://kijkzuidfrankrijk.com

Positieve tendens

In onze

...

Corona update renee vonk

Tendens bevestigd

De ontwikkelingen in onze omgeving komen grosso modo overeen met die in de rest van het land.
Er zijn opnieuw 10 doden te betreuren, 5 in de Alpes-Maritimes en 5 in Le Var. Staat tegenover dat 40 mensen in het afgelopen etmaal uit het ziekenhuis ontslagen zijn: 2 in de

...

Corona update renee vonkIets van stabilisatie

Ofschoon er in het voorbij etmaal in onze omgeving opnieuw 8 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, bieden andere cijfers bemoediging.

In de Alpes-Maritimes overleden 5 mensen aan het virus. In totaal zijn in het departement nu 123 personen aan corona bezweken. Maar er

...

Corona update renee vonk

Corona update dag 40:

In onze omgeving zijn er in de afgelopen 24 uur opnieuw 6 mensen aan het virus bezweken. Het gaat om 4 personen in het departement Alpes-Maritimes en 2 in Le Var. Het totaal aantal overledenen in die departementen bedraagt nu 112 respectievelijk 102.

Toch zijn er duidelijk

...

Corona update 25April

Corona update: dag 39. 

In samenwerking met Kijk, Zuid-Frankrijk! publiceren we voorlopig elke dag de nieuwe cijfers met betrekking tot het coronavirus in onze omgeving. Kijk voor alle cijfers over de hele regio Le Sud/PACA op kijkzuidfrankrijk.com.

Gemengde cijfers

In onze omgeving zijn in de afgelopen

...

Corona update 24AprilIn samenwerking met het platform kijkzuidfrankrijk.com publiceren we voorlopig elke dag de nieuwe cijfers met betrekking tot het coronavirus in onze omgeving.

Het is nu de 39e dag na de invoering het ‘confinement’.
 
In de ziekenhuizen in het departement Alpes-Maritimes liggen 270 patiënten van wie er 48
...