fbpx

Club Info DNC

De Nederlandse Club aan de Côte d'Azur is een club van en voor Nederlanders die permanent, dan wel semi-permanent in het gebied van Toulon tot in Italië wonen. De club biedt Nederlanders de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen over het leven en wonen in Zuid-Frankrijk en deel te nemen aan een diversiteit van activiteiten.

De Nederlandse Club werd in 1959 opgericht en telt inmidddels ruim 1600 leden. Klik "wie zijn wij?" als u meer wilt weten over onze geschiedenis. Alle leden van de Nederlandse Club ontvangen vier maal per jaar het "HOLLAND CÔTE D'AZUR MAGAZINE", dat desgewenst naar een adres in Frankrijk of ander land gestuurd wordt. Daarnaast zal er meer en meer informatie via deze website te verkrijgen zijn. Misschien is het lidmaatschap van de Nederlandse Club iets voor u. Kies dan "informatie en inschrijving lidmaatschap".

We heten u graag van harte welkom en zijn er van overtuigd dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Wie zijn wij?

Een kort overzicht van de doelstellingen van de Nederlandse Club door de voorzitter Paul van Cuyk.

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Geschiedenis

We zijn ontstaan uit het samengaan van de "Nederlandse Vereniging de Hollandse Club" en "Uno Animo". De Hollandse Club werd begin 1959 opgericht; aan de wieg stonden de heren K.D.J. van Haeften, F.A. de Kuyper, J. de Ridder en de gebroeders A. en R. Rinck met de heer H.A. Verkuyl als voorzitter. De officiële erkenning vond plaats op 7 september 1959 door de Préfecture.

De verzekeringsclub "Uno Animo" werd in 1980 door de heren W. van der Kley en J.J.A. Logeman opgericht en in 1981 door de Préfecture erkend. Deze twee verenigingen sloten zich in 1980 aaneen tot de "Nederlandse Club". Telde de vereniging bij het eerste lustrum slechts 125 leden, nu, een aantal lustra later, is dit aantal inmiddels gestegen tot meer dan 1900! Het clubmagazine - in de beginperiode "Uno Animo Nieuws" geheten - groeide uit tot het 80 pagina's omvattende "Holland Côte d'Azur Magazine", naast deze website de belangrijkste informatiebron voor de leden van de Nederlandse Club Côte d'Azur.

APERÇU van de geschiedenis van De Nederlandse Club aan de Côte d' Azur door Thieu Creemers.