fbpx

Uw paspoort, identiteitskaart of DigiD aanvragen in regio Nice verplaatst naar oktober

Paspoort en ID aanvragen

Het Mobiele Aanvraagstation (MVA) gaat niet door op 26 & 27 maart maar is verplaatst naar begin oktober.  

Uw paspoort, identiteitskaart of DIGID aanvragen op locatie

De ambassade zal in oktober waarschijnlijk weer een consulair team afvaardigen met het Mobiele Aanvraagstation (MVA). Het “pop-up consulaat” strijkt op 26 maart neer in Saint-Paul-de-Vence en op 27 maart in Théoule- sur-Mer. Behalve paspoorten en identiteitskaarten zullen er ditmaal ook activeringscodes voor DiGiD-aanvragen afgegeven kunnen worden (mits de aanvraagprocedure reeds via www.DiGiD.nl in gang is gezet!)

Het MVA is in eerste instantie bedoeld voor Nederlanders met medische beperkingen maar de aanmelding staat ook open voor landgenoten die een gemotiveerd verzoek kunnen indienen met de reden waarom zij voor deze dienst in aanmerking wensen te komen. Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Parijs te reizen en dit kunnen aantonen m.b.v. bijvoorbeeld een doktersattest kunnen zich per direct opgeven. Personen die niet tot deze categorie behoren kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking kunnen komen en maakt –indien noodzakelijk- een selectie.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u tot ongeveer een maand van te voren een aanvraag sturen naar PAR-CA@minbuza.nl.

Bij uw aanvraag dient u, naast de medische verklaring of motivering, een kopie van uw paspoort(en) of identiteitskaart te voegen. U kunt tevens uw voorkeur aangeven voor één van beide locaties, St-Paul-de-Vence of Théoule-sur-Mer.

Uiterlijk 2 weken voor de datum van de afspraak, zult u een reactie op uw mail ontvangen. U zult dan vernemen of u in aanmerking komt voor het indienen van uw aanvraag. Verder ontvangt u dan alle benodigde (adres)gegevens van het “pop-up consulaat” alsmede het tijdstip waarop u wordt verwacht. Let op: uw betaling zal voorafgaand aan uw afspraak door de ambassade moeten zijn ontvangen. Ook daarvoor zult u in de later te ontvangen mail de instructies aantreffen. Indien op de datum van uw afspraak geen (bewijs van) betaling is ontvangen, kunnen wij het behoud van uw toegewezen plaats in de planning NIET garanderen. Ter plekke zal nl. niet kunnen worden betaald. 

Voor uw informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol en bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.

Zie onze website voor nadere informatie.