fbpx

De laatste wandeling van Rando DNC van dit seizoen; "Kunst en Wandeling Villecroze".

Op initiatief van Ineke en Johan verzamelden zich 16 onverschrokken randonneurs bij hen thuis.
Hier werden wij gastvrij op een kop koffie en een stuk eigen gebakken tulband van Margreet getrakteerd
Toen iedereen present was legde Ineke haar kunstenaars-achtergrond uit en volgde een hele interessante rondleiding langs haar kunstwerken.
Rond elf uur trokken we onze wandelschoenen aan en onder leiding van Ineke startten we de wandeling via een achter hun huis gelegen paadje. Al stijgend naar Tourtour, steeg ook de temperatuur..
In Tourtour aangekomen nuttigden we onze lunch uit onze rugzak. Na een korte toer door Tourtour ving de terugtocht aan, welke Robert begeleidde.
Een wat langere afdaling terug naar Villecroze, want de Romeinse weg zou een oven zijn.
Bij Ineke en Johan op hun terras boden ze een apero aan en werd er nagepraat.

Iedereen was het er over eens dat dit een geweldige afsluiting van het rando seizoen was en dat we dit op deze wijze vaker moeten doen.
Veel dank Ineke en Johan voor de gastvrijheid en niet te vergeten alle rando deelnemers, want zonder hen... geen rando's.

(In juli en augustus, afhankelijk van het weer, zullen er wel rando's rond geschreven worden.).

Robert

 • DSC09447
 • IMG 9461
 • fad23dec-abce-49c4-940e-94005099b0bf
 • DSCN1211
 • DSCN1210
 • DSCN1209
 • DSCN1208
 • DSCN1207
 • DSCN1206
 • DSCN1205
 • DSCN1204
 • DSCN1203
 • DSCN1202
 • DSCN1201
 • DSCN1200
 • DSCN1199
 • DSCN1198
 • DSCN1197
 • DSCN1195
 • DSCN1190
 • DSCN1188
 • DSCN1187
 • DSCN1186
 • DSCN1185
 • DSCN1184
 • DSCN1183
 • DSCN1182
 • DSCN1181
 • DSCN1180
 • DSCN1178
 • DSCN1177
 • DSCN1176
 • DSCN1175
 • DSCN1174
 • DSCN1173
 • DSCN1172
 • DSCN1171
 • ce5d6561-11f4-429b-85f4-e241463bd294
 • b9ad9887-326e-4b28-8bfe-e13a1ed894b3
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • DSC09447
 • IMG 9461
 • fad23dec-abce-49c4-940e-94005099b0bf
 • DSCN1211
 • DSCN1210
 • DSCN1209
 • DSCN1208
 • DSCN1207
 • DSCN1206
 • DSCN1205
 • DSCN1204
 • DSCN1203
 • DSCN1202
 • DSCN1201
 • DSCN1200
 • DSCN1199
 • DSCN1198
 • DSCN1197
 • DSCN1195
 • DSCN1190
 • DSCN1188
 • DSCN1187
 • DSCN1186
 • DSCN1185
 • DSCN1184
 • DSCN1183
 • DSCN1182
 • DSCN1181
 • DSCN1180
 • DSCN1178
 • DSCN1177
 • DSCN1176
 • DSCN1175
 • DSCN1174
 • DSCN1173
 • DSCN1172
 • DSCN1171
 • ce5d6561-11f4-429b-85f4-e241463bd294
 • b9ad9887-326e-4b28-8bfe-e13a1ed894b3
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

De Franse regels wat betreft het zich verplaatsen in Frankrijk zijn sinds begin april een stuk strenger geworden.
Als uw reis NIET NOODZAKELIJK is dan wordt u aan de grens al niet toegelaten of loopt u het risico bij een péage of anderszins staande gehouden te worden.

Aangezien u terug naar Nederland moet om dringende redenen; uw werk, kunt u uw werkgever of afdelingshoofd vragen de bijgevoegde “ justificatif deplacement professionnel” in te laten vullen.
Ik stuur u tevens de “ attestation deplacement “ mee, die u ingevuld bij u dient te dragen en een doorreis verklaring voor Belgie.

Voor verdere informatie m.b.t. Franse regelgeving en reizen door Frankrijk, verwijs ik u graag door naar de volgende website :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Verder verwijzen wij u naar de reisadviezen die actueel worden gehouden door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen 

alsmede naar de website

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus

Per land kunt u opzoeken wat de reisadviezen zijn voor Frankrijk maar tevens voor de buurlanden of de landen waar u doorheen reist (België, Luxemburg, Zwitserland etc.).

Ten slotte : u dient zelf, m.b.v. alle tot uw beschikking staande informatie, de inschatting te maken of u naar Nederland afreist.
Het blijft uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid om de reis wel of niet doorgang te laten vinden.
De ambassade kan u op geen enkele wijze de doorgang garanderen.

De bestuursleden en vrijwilligers van het Nederlands Ondersteuningsfonds hebben jaarlijks circa twintig cliënten onder hun hoede. Soms wordt eenmalig ondersteuning verleend, maar regelmatig is sprake van permanente zorg voor mensen met fysieke, mentale, sociale en daarmee vaak samengaande financiële problemen. Om voor hulp door het fonds in aanmerking te komen moet men minimaal drie jaar permanent in de PACA-regio of Monaco woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel daaraan verwant zijn.

De mogelijkheden van onze bestuursleden en vrijwilligers om mensen met problemen persoonlijk te bezoeken zijn momenteel beperkt, maar ons grote netwerk kan mogelijk uitkomst bieden en een luisterend oor en praktische adviezen kunnen een groot verschil maken. Mocht u menen dat het Ondersteuningsfonds u kan helpen, schroom dan niet om contact op te nemen via de hieronder vermelde telefoonnummers of per e-mail.

In geval van financiële nood helpt het fonds bij het zoeken naar oplossingen bij Franse en Nederlandse instanties. Als die pogingen niet slagen, kan het fonds helpen door uit eigen middelen een lening of uitkering te verstrekken. Dat gebeurt op basis van een schuldbekentenis, waarin is bepaald dat de door het Ondersteuningsfonds ter beschikking gestelde financiële middelen zullen worden terugbetaald als de omstandigheden van de cliënt zodanig zijn verbeterd dat dit mogelijk is. Om te kunnen bepalen of financiële hulp door het fonds gerechtvaardigd is, wordt inzage gevraagd in financiële bescheiden zoals bankrekeningen en belastingaangiften. Voor de goede orde: het Ondersteuningsfonds verstrekt geen zakelijke leningen.

Voorbeelden van de wijze waarop het fonds hulp verleent en de voorwaarden voor hulpverlening kunt u lezen op: 

www.nederlandsondersteuningsfonds.fr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Renée de Gans, voorzitter:  + 31 681 875827

Marigot Goossens, secretaris: 0695 981273 of +31 653 410862

Per email: nlondersteuningsfonds@gmail.com

Hieronder nog een belangrijk bericht voor een groot deel van onze oudere medelanders.

De Sociale Verzekeringsbank laat het volgende weten wanneer u namens een van onze AOW-gerechtigden in Frankrijk heeft gevraagd om uitstel voor het indienen van een formulier levensbewijs:

alle AOW-gerechtigden die de laatste weken een formulier levensbewijs hebben gekregen, krijgen voor terugzending uitstel tot uiterlijk 01-10-2020.

pieter de gooijerGeachte heer, mevrouw,

Nog geen maand geleden had niemand gedacht dat de uitbraak van het Corona-virus COVID-19 ons dagelijkse leven zo drastisch zou veranderen.
Werk, school, sociale contacten, sport, thuis- en mantelzorg, alles is anders en we weten niet hoe lang dit nog gaat duren.

De Nederlandse ambassade in Parijs ontvangt veel vragen van bezorgde Nederlanders en uitgerekend nu zijn we gesloten voor publiek.
We snappen dat dit voor u lastig kan zijn. Vanaf onze werkplek thuis spannen we ons in om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.
Hieronder geef ik u graag informatie waar u met welke vragen terecht kunt.

Heeft u dringende vragen, dan kunt u contact opnemen met het 24/7 BZ ContactCenter dat 24 uur per dag bereikbaar is op ‪+31 247 247 247.

Voor reguliere vragen die niet gaan over de corona-crisis kunt u dit formulier gebruiken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact-met-ambassades

Antwoorden op veel gestelde vragen over de actuele situatie in Frankrijk leest u hier: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-frankrijk

Actuele informatie van de Franse overheid over het corona-virus vindt u hier: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ambassade Parijs Kent u Nederlanders die niet in Frankrijk wonen maar hier gestrand zijn, en die terug willen reizen naar Nederland maar geen eigen vervoer of andere mogelijkheden tot reizen hebben, b.v. via een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie, adviseert u hen dan zich in te schrijven bij het nieuwe platform: https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid om gestrande Nederlandse reizigers te helpen naar Nederland terug te komen.

Heeft u Nederlandse vrienden of familie woonachtig in Frankrijk? Adviseert u hen dan zich ook te registreren voor de informatieservice, via de link: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl

Voor vragen over de coronacrisis maar ook voor andere ideeën vragen of verzoeken (niet Corona-gerelateerd) kunt U ons bereiken via: PAR-INFOSERVICE@MINBUZA.NL.

 

We horen graag over welke zaken u in het algemeen, en in het bijzonder rondom het coronavirus, informatie van de ambassade zou willen ontvangen.
Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke periode. Ik hoop dat u gezond blijft en als u ziek bent, hoop ik dat u goed herstelt. Zorg goed voor u zelf en de mensen om u heen.

Vriendelijke groet,

Pieter de Gooijer
Nederlands ambassadeur in Parijs

Version Français:

Madame, Monsieur,


Il y a un mois, personne ne croyait que l’épidémie du coronavirus COVID-19 puisse avoir un si grand impact sur notre vie quotidienne. Le travail, l’école, les contacts sociaux, le sport, les soins à domicile et les soins aux proches: tout a changé et nous ignorons combien de temps cela va durer.

L’ambassade des Pays-Bas à Paris reçoit de nombreuses questions de la part de Néerlandais qui sont inquiets. Malheureusement nous sommes contraints de rester fermé au public. Nous comprenons que cela puisse être difficile pour vous. L’ensemble du personnel de l’ambassade s’engage à vous aider et à essayer de répondre à vos questions, tout en faisant du télétravail.

Ci-dessous, j’aimerais vous donner quelques renseignements sur les démarches à suivre si vous avez des questions.

Pour les questions urgentes, veuillez contacter le 24/7 BZ ContactCenter qui est disponible 24 sur 24 au numéro suivant : +31 247 247 247.

Pour les questions régulières, qui ne portent pas sur la situation autour du coronavirus, veuillez utiliser ce formulaire : https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact-met-ambassades

Les réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la situation actuelle en France sont disponibles ici : https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-frankrijk

Les informations actuelles publiées par le gouvernement français concernant le coronavirus sont disponibles ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Si vous connaissez des ressortissants néerlandais qui n’habitent pas en France mais qui se trouvent bloqués ici, qui veulent retourner aux Pays-Bas et qui ne disposent pas de leur propre moyen de transport ni d’autres possibilités de faire le trajet comme p.ex. par l’intermédiaire d’une compagnie aérienne ou d’une agence de voyage, vous pourrez leur conseiller de s’inscrire à la nouvelle plateforme : https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Cette plateforme est une initiative de voyagistes néerlandais, de compagnies d’assurances, de compagnies aériennes et du gouvernement néerlandais et a comme objectif d’aider les Néerlandais -qui sont bloqués à l’étranger- à rentrer aux Pays-Bas.

Vous avez des amis néerlandais ou des membres de votre famille néerlandaise qui séjournent en France (temporairement ou de façon permanente)?

Conseillez-les de s’inscrire au services d’information du Ministère à La Haye en suivant le lien : https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl

Pour des questions sur la crise corona mais aussi pour d'autres idées, questions ou demandes (non liées à Corona), vous pouvez nous joindre à: PAR-INFOSERVICE@MINBUZA.NL.

Nous aimerions savoir quelles informations vous voudriez recevoir de l’ambassade en général mais aussi, et même surtout, concernant le coronavirus.
Je vous souhaite du courage en cette période difficile. J’espère que vous vous portez bien et au cas où vous êtes touchés par la maladie, je vous souhaite un bon et prompt rétablissement. Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,

Pieter de Gooijer

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Paris

Pagina 1 van 4